Zonder beheersing van de Franse taal geen goede integratie

door Lana de Jong
1924 keer gelezen

Het leren spreken van de taal is een belangrijke voorwaarde om onderdeel te worden van de Franse samenleving. Zelf heb ik dat duidelijk ervaren in de eerste drie jaren van mijn integratie. De taal eigen maken heeft mij geholpen in het kunnen maken van de verbinding met mijn nieuwe leefomgeving.

 

Waarom de Franse taal eigen maken?

Door taal maak je contact met de wereld om je heen. Door taal kun je uiting geven aan wat je voelt en wat je denkt. Het kunnen uiten van je innerlijke belevingswereld maakt dat je verbinding kunt maken met de omgeving waarin jij leeft.
Je kunt taal zien als een brug tussen deze innerlijke en uiterlijke werelden en als die brug er niet is dan kan deze verbinding niet gemaakt worden.

 

Wat als je de taal niet eigen maakt.

Als die brug er niet ligt en de verbinding met je omgeving niet gemaakt kan worden dan kan dit ernstige gevolgen hebben. Door het niet beheersen van een taal kom je niet in contact met je omgeving. Sterker nog, door het niet beheersen van een taal kun je geen uiting geven aan wat jij voelt en denkt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor jouw integratieproces in je nieuwe leefomgeving. Hoe vind jij de verhouding met en de balans tussen jezelf en jouw nieuwe omgeving als je de taal niet beheerst? En is het mogelijk om goed te kunnen integreren zonder die beheersing van de taal?

 

Het voeden van je intellect.

Als mens lezen wij graag en voeden wij ons intellect met zaken zoals boeken die ons interesseren, poëzie of wetenschappelijke informatie. Maar ook het kunnen lezen en begrijpen van de openbare informatie die ons wordt aangeboden inspireert. Deze behoefte aan intellectuele voeding blijft ook bestaan na een verhuizing naar een nieuw land. De Franse taal beheersen maakt dat je aan die behoefte kunt voldoen. Je gaat begrijpen wat er openbaar en om je heen wordt gecommuniceerd en je gaat je eigen interesse-gebieden onderzoeken vanuit jouw nieuwe taal.

 

Taal en cultuur.

Taal is verbonden met de cultuur van een land en haar bevolking. Door taal leer je ook wat gebruiken en gewoontes zijn binnen die cultuur. Wil jij weten hoe je juist op te stellen in sociale contacten, de taal leert jou dat. Wil jij weten aan welke eigenschappen jouw nieuwe omgeving waarde hecht, door taalbeheersing kom je daarachter. Taal vertelt heel veel over de cultuur, gebruiken en de volksaard van een land. Door de taal eigen te maken leer je die cultuur dus beter kennen, leer je over sociale gedragsregels en leer je welke waarden binnen die sociale-context de voorkeur hebben.

 

Kinderen een nieuwe taal eigen maken na emigratie? Lees dan ook dit blog!

 

Taal en sociale acceptatie.

Door taal komt er zoveel in beweging en een aspect daarvan is ook jouw sociale acceptatie; het geaccepteerd worden door de sociale kring waarin jij je begeeft. Door het eigen maken van de Franse taal gaan de mensen om je heen je letterlijk beter begrijpen. Men kan contact met jou maken en de mogelijkheid tot het opbouwen van relaties ontstaat.
Doordat men het contact met jou kan aangaan is het mogelijk om een gesprek met jou te hebben en jou te gaan leren kennen. Dit is een belangrijke andere kant van taalbeheersing; er gaat vertrouwen ontstaan omdat er communicatie kan plaatsvinden en zo ontstaat de sociale acceptatie.

 

Hoe maak je een taal eigen.

Ga erop uit en maak contact. Zoek de Fransen op en ga deelnemen aan activiteiten, word ook zelf actief en ga de verbinding met de mensen om je heen aan. Leer de taal door je ervoor te interesseren. Ga kleine gesprekjes aan met de mensen om je heen en laat zien dat je interesse hebt in de taal. Ga op cursus, studeer en lees jouw nieuwe taal. Luister naar Franse muziek en kijk naar de Franse televisie. Vanuit een open houding naar jouw nieuwe taal zal jij deze ook makkelijker eigen maken.

 

Taalbeheersing en taalkennis zijn van onschatbare waarde bij het vinden van jouw plek na emigratie. Het aangaan van contacten en het kunnen maken van de verbinding met je omgeving en de mensen om je heen is van waarde voor jouw eigen positie in het nieuwe land en de situatie waarin jij je bevindt. Jouw plek vinden in je nieuwe omgeving doe je met de taal en een goede integratie lukt door deze taalbeheersing.
Investeren in het beheersen van de Franse taal is een absolute investering in jouw toekomst.

 

Heb jij geïnvesteerd in het eigen maken van het Frans en heb je het gevoel hierdoor beter te zijn geïntegreerd?

Laat een reactie achter

Lees meer over Frankrijk